Buurtbus vereniging
d’n Elshout

Verdwenen buslijnen op het platteland weer tot leven gebracht.

buurtbusvereniging d’n elshout

Historie en achtergrond

De buurtbus is het antwoord op verdwenen buslijnen op het platteland. In 2004 werd Buslijn 133 van Kromme Nol bij Wijk en Aalburg naar Waalwijk opgeheven. Er waren te weinig passagiers voor een reguliere buslijn.

Daarmee verdween “de grote bus” uit dorpen als Oudheusden en Elshout. Maar een aantal vrijwilligers uit Elshout nam toen het initiatief tot oprichting van een buurtbusvereniging en daarmee was Buurtbusvereniging D’n Elshout geboren.

Bus Buurtbusvereniging D’n Elshout
Arriva lijn 233
Arriva lijn 231

Buurtbusvereniging D’n Elshout

Routes

De eerste route die werd opgezet was lijn 233 van Kromme Nol via Vesting Heusden, Herpt, Oudheusden, Elshout en Drunen naar Waalwijk. Lijn 233 wordt nog steeds onderhouden.

De club rijdt tegenwoordig ook op lijn 231 en die gaat van Waalwijk via Sprang-Capelle, Kaatsheuvel, De Vaart, ’s Gravenmoer, Klein Dongen en Dongen naar het NS Station in Rijen. Daarmee rijdt de club op een zeer afwisselende route met nog steeds vaste diensten van vier uren

buurtbusvereniging d’n elshout

Vrijwilligers

De club startte met een beperkt aantal vrijwilligers, maar groeide allengs uit tot een club met 30-40 leden. Allemaal vrijwilligers die elke week een dienst van vier uren draaien

De twee, ook voor de vrijwillige chauffeurs, aantrekkelijke routes hebben redelijk veel klanten.

Er mogen maximaal 8 mensen vervoerd worden met de bus. En het gebeurt regelmatig dat het busje ook inderdaad vol is.

De chauffeurs blijven door dit vrijwilligerswerk in contact met de mensen. Ze leren ook vaak passagiers goed kennen. “Je rijdt namelijk elke week op een vast tijdstip en dan kom je vaak ook steeds dezelfde mensen tegen”.

Buurtbusvereniging D’n Elshout

Vereniging en bestuur

Buurtbusvereniging d’n Elshout heeft ongeveer 30 leden. De meeste leden zijn actief als vrijwillig chauffeur op de 2 routes die door buurtbusvereniging verzorgd worden. We hebben aantrekkelijke routes met redelijk veel klanten. De vereniging kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Elk jaar gaan er wel weer mensen met “buurtbuspensioen”. Als een chauffeur 79 jaar wordt, dan is het voor de buurtbus einde verhaal. De buurtbus rijdt elke werkdag van 7:00 uur tot 19:00 uur. De dag is opgedeeld in drie diensten van vier uur. Elke chauffeur rijdt dus maximaal vier uren per dienst en wordt dan afgelost

Door het jaar heen worden er activiteiten georganiseerd voor de leden van de vereniging met als doel het versterken van de binding met de vereniging en het bevorderen van onderlinge contacten tussen de leden.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het managen van de dagelijks gang van zaken, en voor het vaststellen van het beleid. Hieronder vallen activiteiten als; het opstellen roosters voor de chauffeurs voor het bemensen van de routes, technische coördinatie, financieel beheer en werving van nieuwe leden. De ALV (Algemene Ledenvergadering) is het hoogste bestuursorgaan van de vereniging.

De externe onderwerpen waarmee het bestuur belast is betreffen onder meer; regio-overleggen met Arriva over routes, roosters en busmateriaal. Daarnaast zijn er overleggen met andere buurtbusverenigingen.

Samenstelling bestuur

  • Voorzitter, Kees Musters
  • Secretaris, Harrie van Engelen
  • Penningmeester, Gerard Muskens
  • Coördinator rooster, Ton van den Akker
  • Technisch coördinator, Henny van den Berg